Årsmøte

IL Ivrig avholder årsmøte for hele idrettslaget mandag 4. Mars kl 18.30. Saker til behandling må være styret ihende innen 4. Februar.

.

DAGSORDEN

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen, saksliste og

forretningsorden.

3. Velge dirigent(er), sekretær samt 2 representanter til

å underskrive protokollen.

4. Behandle idrettslagets årsmelding, samt

undergruppenes årsmeldinger.

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand,

samt undergruppenes regnskaper.

6. Behandle innkomne forslag og saker.

7. Fastsette medlemskontingent.

8. Vedta idrettslagets budsjett, samt undergruppenes

egne budsjetter.

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan

10. Valg

FØLG LØYPEMASKINENE I RE

http://skisporet.no/vestfold/turloyperirekommune

 

Booking av lokaler

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift