IL Ivrig

Løypevenn

Løypevenn

Skigruppa i IL Ivrig anlegger og drifter helårs turløyper i store deler av Re øst for Bispeveien. Det er sammenhengende helårs turløyper fra Ryksåsen i nord til Linnestad i syd. Bibo Idrettspark med helårs lysløype ligger mellom disse ytterpunktene og er utgangspunktet
for mange turgåere og aktive utøvere. Det jobbes kontinuerlig med å forbedre turtraseene. Siste tilskudd her var ny Sykkeltrase fra Bibo til Revetal og fra Bibo til Kåpe. Nå for tiden er en merkekomite i sving, der målsettingen i et 4 års-perspektiv er å merke hele Ivrigs turløypenett på grunnlag av merkehåndboka som
inneholder landsomfattende retningslinjer.

Selv om mye blir gjort på dugnad trengs det penger til nedbetaling, service, drivstoff og annet vedlikehold av løypemaskinen og til maskinelt utstyr for sommerrydding. Det samme gjelder kostnader til utbedringer av eksisterende turløypenett og nyanlegg.

Derfor ønsker vi at så mange som mulig støtter arbeidet som blir lagt ned - sommer som vinter - og blir LØYPEVENN!

Les mer om hvordan man blir LØYPEVENN her.

IL Ivrig
Adresse: IL Ivrig, Symrestien 5, 3178 VÅLE
Epost: post@ivrig.no
www.ivrig.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift