IL Ivrig

Skistyret

Skistyret

SKIGRUPPAS STYRE 2015

Hovedstyret:

Verv Navn Telefon E-post
Leder Espen Liset    
Kasserer Inger Johanne Heierstad    
Styremedlem Thomas Langedrag (Leder langrenn)    
Styremedlem Terje Unnerberg (Leder skiskyting)    
Styremedlem Ragnar Skinnes (Leder hopp)    
Styremedlem Øyvind Kjær (Leder Økonomi)    
Styremedlem Svein Olsen (Leder Prosjekt)    
Styremedlem Trond Kjær (Leder Anlegg)    

Langrennskomite

Verv Navn Telefon E-post
Leder Thomas V. Langedrag    
Nestleder Birger Hage Gunnerød    
Kasserer Inger Johanne Heierstad   E-post
Sekretær Barbo Olsen   E-post
Styremedlem Mona Frellumstad    
Oppmann LANGRENN Rolf Grytnes   E-post
Oppmann HOPP Ragnar Skinnes   E-post
Oppmann TURRENN Tove Damgaard   E-post
Sportslig leder Jon Erik Knotten   E-post
Prosjekt-øk. ansvarlig Svein Olsen   E-post
Medlem Sportslig utvalg Kjetil Kaale    

Skiskytingskomite

Verv Navn Telefon E-post
Leder Terje Unnerberg    
Styremedlem Roy Halvorsen    
Styremedlem Eirik Skavelen    
Baneansvarlig Horn/Husemoen    

Hoppkomite

Verv Navn
Leder Ragnar Skinnes

Økonomikomite

Verv Navn
Leder Øyvind Kjær
Medlem Svein Olsen
Medlem Margareth Horn
Medlem  
Medlem  

Prosjektkomite

Verv Navn
Leder Svein Olsen

Løype- og anleggskomite

Verv Navn
Leder Trond Kjær
Medlem Svein Førsund
Medlem Axel Damgaard
Medlem Steinar Jonassen
Medlem Ragnar Skinnes
Medlem Niklas Bild
Medlem Gaute Holtund
Medlem Hans Kr. Gunnerød
Medlem Asbjørn Bugge
Medlem Steinar Haugen

Valgkomite

Verv Navn
  Knut Nåtedal
  Terje Heierstad

 

IL Ivrig
Adresse: IL Ivrig, Symrestien 5, 3178 VÅLE
Epost: post@ivrig.no
www.ivrig.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift